TRƯỜNG DẠY LÁI XE ĐẠI PHÚC

CÔNG BỐ

Quy trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B gồm: Sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành

PHẦN I : THI SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

LayerSlider encountered a problem while it tried to show your slider.Please make sure that you've used the right shortcode or method to insert the slider, and check if the corresponding slider exists and it wasn't deleted previously.

Trong phần thi sát hạch lý thuyết thì người dự sát hạch (thí sinh) vào phòng Sát hạch lý thuyết học viên xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, phiếu thu lệ phí sát hạch, tiếp nhận máy tính theo chỉ định của cán bộ coi thi tại phòng Sát hạch lý thuyết. Học viên chọn hạng xe sát hạch, khóa, số báo danh dự sát hạch, kiểm tra xem thông tin cá nhân của học viên có trùng khớp với thông tin trên hệ thống hay không nếu đúng học viên tiến hành thực hiện bài sát hạch lý thuyết.

  • Thời gian làm bài sát hạch lý thuyết lái xe được quy định là 20 phút
  • Đề thi của học viên được máy tính chọn ngẫu nhiên 1 trong 15 bộ đề thi. Mỗi đề sát hạch gồm 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng; nếu trả lời thiếu ý đúng được coi là trả lời sai;
  • Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ;

Thang điểm được tính cho phần thi sát hạch lý thuyết là 30 điểm

  • Học viên thi sát hạch lái xe hạng B1, B11 và B2 điểm thi tối thiểu để học viên thi đỗ là 2,6 điểm trở lên.

PHẦN II: THI SÁT HẠCH THỰC HÀNH: Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình và trên đường

 

 

Quy trình thi sát hạch lái xe ôtô quận 8

Hình: Thí sinh đang thực hiện bài sát hạch thực hành – Hotline: 0932.100.040

 

PHẦN A: Thi sát hạch lái xe trong hình: (Thi 11 bài thi liên hoàn trong sa hình thi)

  • Đối với kỳ thi sát hạch các hạng B11, B1, B2 trên ô tô sát hạch chỉ có 1 mình học viên và không có sát hạch viên;
  • Khi cán bộ gọi đến tên thí sinh thì học viên tiếp nhận ô tô sát hạch, thực hiện 11 bài thi sát hạch thực hành lái xe trong hình;
  • Thí sinh dự thi sát hạch lái xe hạng B11, B1, B2: thực hiện liên hoàn 11 bài thi sát hạch trong sa hình gồm:
  • Bài thi số 1:  Xuất phát;(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ;(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 3: Ghép xe vào nơi đỗ;(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 4: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông (04 lần; lần 1 đi thẳng );(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 5: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc;(Xem chi tiết)
  • Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông (lần 2 đi thẳng );(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 6: Qua đường vòng quanh co;(Xem chi tiết)
  • Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông (lần 3 rẽ trái);(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 7: Ghép xe ngang vào nơi đỗ;(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 8: Thay đổi số trên đường bằng;(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua;(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 10: Dừng và khởi hành xe ngang dốc;(Xem chi tiết)
  • Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông (lần 4 rẽ phải);(Xem chi tiết)
  • Bài thi số 11: Kết thúc.(Xem chi tiết)

Trong sân sát hạch, ngoài khu vực những bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ tại 05 vị trí. (Xem chi tiết)

Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải thực hiện đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ; giữ động cơ hoạt động liên tục; tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút; tốc độ xe chạy (trừ bài thay đổi số trên đường bằng) không quá 24 km/h đối với xe hạng B, nếu không thực hiện được sẽ bị trừ điểm như quy định tại các bài sát hạch.

Công nhận kết quả:

a) Thời gian thực hiện các bài sát hạch đối với hạng B11, B1, B2:  18 phút;

b) Thang điểm: 100 điểm;

c) Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên

 

B – Sát hạch lái xe trên đường: (Sát hạch trên xe có gắn thiết bị điện tử chấm điểm tự động và có 01 sát hạch viên trên xe).(Xem chi tiết)

Sân học thực hành - Trường dạy lái xe Đại Phúc

Sân học thực hành – Trường dạy lái xe Đại Phúc

Người dự sát hạch tiếp nhận ô tô sát hạch và thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường

Thí sinh thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền và đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam);

Các bài thực hiện: Khởi hành theo hiệu lệnh “Bắt đầu” phát ra trên loa của xe sát hạch và Thí sinh thực hiện các thao tác “Tăng số”, “Giảm số”, “Kết thúc” khi có hiệu lệnh trên loa của xe .

Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải thực hiện đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ;

Công nhận kết quả:

  • Thang điểm: 100 điểm;
  • Điểm đạt: Từ 80 điểm trở lên